Pensa la complexitat

"El simulacro no es lo que oculta la verdad. Es la verdad la que oculta que no hay verdad. El simulacro es verdadero".
Jean Baudrillard

18 de març de 2010

"La Societat en Xarxa"

( per obtenir la traducció al castellà passar el cursor del ratolí sobre el text.)
L'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació ha estat l'organisme encarregat de la realització de l'informe "La Societat en Xarxa". De l'informe s'extreu que el 88% de les llars espanyoles amb Internet disposa de connexió amb banda ampla, superant la mitjana europea, i 24,3 milions de ciutadans de 10 i més anys han accedit en alguna ocasió a la Xarxa Aquesta última xifra estableix en més del 60,5% el percentatge d'internautes sobre la població, més de 10 punts per sobre de la mitjana europea del 50,1%.
El ritme de creixement interanual en els darrers anys se situa al voltant del 9/10%, el que ha suposat un increment de 1,6 milions d'internautes espanyols el 2008 respecte a l'any 2007. Al món hi ha 1.596 milions d'usuaris d'Internet, amb una penetració del 23,8%.
Cal destacar com a novetat en l'edició de l'informe d'aquest any, la inclusió del sector de Tecnologies de la Informació (TI) a Espanya i el de Continguts Digitals.
De les conclusions que s'extreuen, cal destacar que la despesa total a Internet manté la tendència ascendent en aquest últim any, amb un total de 1979 milions d'euros. L'accés a Internet es manté predominant des de l'ordinador de sobretaula amb un 83,5% de les llars connectats, mentre que l'accés des del portàtil ha crescut i se situa en el 34,5% de les llars el 2008. Cal destacar a més la posició que arriben als telèfons mòbils en el marc de les TIC. El mòbil es confirma com un dels serveis TIC amb més penetració entre la població espanyola i és la principal eina d'accés a la Societat de la Informació en el món.
En el marc empresarial destacar que Espanya ocupa un dels primers llocs del rànquing de la UE-27 en percentatge d'empreses amb accés a Internet que es connecten mitjançant banda ampla.
Aquestes són algunes de les conclusions que s'extreuen de la lectura de l'Informe. Per a més informació es recomana dirigir-se a la pàgina web de
l'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació.
Albert Pérez Novell NV Consulting